Nieuwstraat 60a – 5683KD Best

Prijzen & betalen

Prijzen:

Wij hanteren de Uniforme Particuliere Tarievenlijst. Dit zijn de adviesprijzen van de NMT en deze zijn geldig voor alle behandelaars binnen de praktijk.

Klik hier voor de prijslijst 2015.

Betalingen:

Na elke behandeling krijgt u van ons een rekening. U kunt deze rekening direct bij de balie-assistente betalen per kas of met pin, of u kunt het bedrag van de rekening binnen de gestelde betalingstermijn per bank overmaken naar IBAN NL50RABO0177026677 ten name van Tandartspraktijk van Kemenade B.V.

Behandelingen gedaan tijdens de spoedgevallendienst moeten meestal direct worden betaald. Zie ook: spoedgevallen.

Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten, wat het mogelijk maakt dat wij rechtstreeks bij die zorgverzekeraar declareren. Mocht er een deel van het bedrag niet vergoed worden door uw verzekering, dan ontvangt u hiervan vanzelf bericht.

Indien u toch liever de rekening rechtstreeks van ons ontvangt, kunt u dit doorgeven aan de balie-assistente.

De rekening:

De rekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, dat is vastgesteld door de overheid.

Klik hier om onze (KNMT) betalingsvoorwaarden te bekijken.

Vragen over uw rekening:

Voor vragen over de rekening of over openstaande facturen kunt u tijdens praktijkuren contact opnemen via telefoonnummer 0499-374317. U kunt vragen naar iemand van de debiteurenadministratie.