Nieuwstraat 60a – 5683KD Best

De overkappingsprothese

Deze folder is bedoeld voor mensen die een overkappingsprothese krijgen. Enkele wortels van tanden of kiezen kunnen behouden blijven. Deze werken als een soort pijlers onder het kunstgebit en geven het houvast en steun. De voorbehandeling en het maken van de prothese worden stapsgewijs beschreven. Verder wordt ingegaan op het wennen aan de prothese op het gebied van pijn, eten, praten en het uiterlijk. Ook het reinigen van de prothese en de mond, de eventuele problemen die zich later kunnen voordoen en de controle door de tandarts komen aan de orde.

Download de folder hier